Blog - poraz (4/9)

Blogs » Blog - poraz
Ordering:
Newest BDSM blogs
Most commented blogs in last month
Latest commented BDSM blogs
Pages: 4/9
A lélek nemességéről
"Szegény kislány még nem tudta, milyen gyorsan közeledett feléje a végzet. A tanító, Dobbins úr, középkorú ember volt, akiben ki nem elégített becsvágy égett. Vágyainak netovábbja az volt, hogy orvos legyen, de mint szegény ember fia, nem vihette többre a tanítóságnál. Mindennap elővett fiókjából egy titokzatos könyvet, amelybe, míg a gyerekek tanultak, szorgalmasan elmerült. Ezt a könyvet szigorú zár alatt tartotta. Még a legkisebb gyerek is majd meghalt a kíváncsiságtól, hogy legalább egy...
Appeared: 01. 18. 23:25 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Az ártatlan gyermekmesékről
"Szóval felszálltam a repülőgépre, ami Pocokfalvára indult. Alighogy leültem a helyemre, egy hamis hangocska belevisított a fülembe: Óóóóó! Hátrafordultam. Egy stewardess állt mögöttem. Füstszínű szürke bundája volt, ferde orra és ondolált bajusza. Szőke haját magasra tupírozva hordta. Hatalmas műszempillák alól pislogott rám, száját élénk piros rúzzsal kente körbe, hosszú körmein meggypiros lakk csillogott. Szűk rövid szoknyája alól csámpás lábak kandikáltak elő. Sárga színű tűsarkúban...
Appeared: 01. 17. 10:15 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Öregségről, élvezetekről, vágyról és mértékletességről
"SZÓKRATÉSZ: Ó, Kephalosz, én örülök, ha nagyon öregekkel társaloghatok. Úgy tetszik, ki kéne faggatnom őket, minő utat tettek meg idáig, amit majd nekünk is végig kell járnunk. Vajon milyen az az út? Rögös-e, nehéz-e, vagy könnyű és jól járható? Szívesen kifaggatnálak, milyennek tetszett, hiszen elérkeztél a költőktől az öregség küszöbének nevezett életkorba; szeretném, ha te magad jelentenéd meg, vajon nehéz-e az élet! KEPHALOSZ: Zeuszra, ó, Szókratész, hadd mondjam el neked ebbeli...
Appeared: 01. 16. 18:42 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Vágyról, értelemről és indulatról
"A vágyakozás különbözik a gondolkozástól SZÓKRATÉSZ: A szomjazó lelke, ha szomjas, semmi mást nem akar, csak inni, csak erre óhajtozik, csak e felé indul. GLAUKÓN: Világos. SZÓKRATÉSZ: Tehát ha valami a lelket - bár szomjazik - az ellentett irányba vonja, ez csak a léleknek egy másik része lehet, és nem a szomjazó része, amely - mint valami állatot - épp ivásra ösztökéli? Mert azt eleve kimondhatjuk, hogy ugyanaz a valami önmagának ugyanazzal a részével, ugyanabból a szempontból...
Appeared: 01. 07. 00:15 | Latest comment: 02. 07. 11:33 | Number of comments: 1
A házasságon belüli hierarchiáról
„Itt elmesélek egy kis anekdotát. Egy héber könyvben azt olvastam, hogy létezik egy kipróbált módszer, mellyel az újdonsült férj életre szóló fölényre tehet szert a feleségével szemben. Az esketés ideje alatt rá kell lépnie a menyasszony lábára, és ha véletlenül ő is ezt akarja, azé lesz az uralom, aki elsőnek lép a másik lábára. Az esketéskor egymás mellé álltunk, én és a menyasszonyom, és azonnal eszembe jutott a dolog. Azt mondtam magamban, itt az alkalom, hogy egész életedre megszerezd a...
Appeared: 01. 01. 23:04 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Barátról, ellenségről és a szexualitásról
"Az is van, hogy tulajdonképpen egy baráttal szexelni - lehet, hogy neked unalmas. Sokkal izgalmasabb egy ellenséggel szexelni. A szexológusok tudják, hogy a legnagyobb szexuális izgalom ellenségek között van, nem barátok között. A kielégülés barátok között történik - de az izgalom ellenségek között." http://www.youtube.com/watch?v=7wh-t-YDGUc&t=13m2s
Appeared: 2019. 12. 30. 10:13 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A hülye halról és a szenvedés iránti vágyakozásról
"Az én példám mindig az, hogyha találok egy halat a magas fűben, és az nem jól érzi ott magát - akkor te azt mondanád: "javítsuk meg azt a halat, hogy jól érezze magát a magas fűben"! Hülyeség! Dobjuk a vízbe! Az nagyon érdekes lenne, ha - miután bedobtuk a vízbe - újra kiugrik a hal a vízből, és befekszik a magas fűbe és szenved. Akkor mi van? Adjak orvosságot a halnak, mert ez egy hülye hal, aki szenvedni akar és nem akar úszkálni a boldogságban? Nem tudom, hogy mit kéne csinálni egy...
Appeared: 2019. 12. 29. 01:34 | Latest comment: 2019. 12. 29. 13:47 | Number of comments: 4
Sörgyári Capriccio
https://www.youtube.com/watch?v=y7foT_g55l0&t=1h28m38s
Appeared: 2019. 12. 27. 20:56 | Latest comment: 02. 10. 20:51 | Number of comments: 2
A sors és a választás közötti különbségről
"Tragikus sors, ha valakinek olyan apja van, aki ver egy magatehetetlen gyereket. Erről nem tehetsz. Azonban aki felnőttként sem akarja meglátni, hogyan viselkedik, s vakságáért cserébe feláldozza a fejlődése és érése lehetőségeit, s szép lassan ugyanazzá az apává válik, hogy ezt az apát megvédje és megkímélje - na, ez már nem sors. Ennek már nem kell így lennie. Ez sokkal inkább egy pusztító és önpusztító döntés, amelyért felnőttként már magadnak kell a teljes felelősséget vállalnod."...
Appeared: 2019. 11. 06. 10:30 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A kognitív disszonanciáról és az ideológiáról
Emlékszem egy – mérsékelten szellemes - tévéreklámra, amely egy ismert autómárkát propagált. A pár perces film nagy részében egy férfit látunk rettenetesen bosszankodni: keservesen szitkozódik, miközben veri a fejét a falba. Hamarosan az is kiderül, hogy múltbéli, elhamarkodott döntése miatt kénytelen ilyen kutyául szenvedni: mivel, szerencsétlenségére, csak azok után ismerte meg a szóban forgó autómárka ellenállhatatlan ajánlatát, hogy előzőleg már megvásárolt - egy másik kocsit. Ha másra...
Appeared: 2019. 11. 05. 13:38 | Latest comment: 2019. 11. 05. 23:46 | Number of comments: 2
Bűntudatról, perverzióról, szeretetéhségről és ideológiáról
„Sok embert egész élete során kísér az elnyomott bűntudatérzés, hogy nem felelt meg szülei elvárásainak. Ez az érzés erősebb, mint az az intellektuális belátás, hogy egy gyermeknek nem lehet feladata a szülői elvárások kielégítése. Ez a bűntudatérzés érvekkel nem módosítható, mivel eredete igen korai, s intenzitása és makacssága ebből származik. Csak lassan, feltáró terápiával lehet feloldani. (...) Az anya gyakran iszonyattal, megütközéssel, undorral, rosszulléttel, felháborodással,...
Appeared: 2019. 11. 03. 00:23 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus és a szeretet fogalmainak ellentétességéről
„Nagyon sok páciensem, akiket bántottak, és elmondják, hogy mire emlékeznek a legrettenetesebb pillanatokból, az mindig egy felcsillanás volt a bántó ember szemében, amit úgy értelmeztek, hogy tudja a másik, hogy mit csinál, tudja, hogy bántja – és élvezi. Élvezi azt, hogy hatalma van fölötte, hogy senki nem fogja megtorolni azt, amit csinál: örül, hogy megteheti. Az embernek szabad választása van, hogy jót fog-e tenni, vagy rosszat: hogy bántani foglak-e vagy nem bántalak. Tehát az...
Appeared: 2019. 11. 01. 16:22 | Latest comment: 2019. 11. 02. 17:46 | Number of comments: 12
A szeretet különféle értelmezéseiről
"- Azóta itt lakik a Négyszögletű Kerek Erdőben - mondtam. - Itt - folytatta Mikkamakka -, akárcsak Dömdödöm. - Kicsoda? - Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani: dömdödöm. - Semmi mást? - Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted. - Ő meg, ugye, azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették - mondtam. - Lehet - válaszolta Mikkamakka -, magam sem tudom pontosan. De Aromo, a...
Appeared: 2019. 10. 29. 14:25 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szeretet fogalmáról és a domináns-szubmisszív kapcsolatról
A közelmúltban a szeretet három különböző meghatározásba is belebotlottam: I. Szeretem azt, akit – bár tudnám bántani – de nem bántom. II. Szeret engem az, akinek a társaságában szabadabbnak érzem magam, mint nélküle. III. Szeretem azt, akit nem akarok megváltoztatni: aki számomra úgy tökéletes, ahogy van. A szeretettel nem fér össze a kritika. Bármelyik definíciót is veszem alapul, nekem úgy tűnik, ez az érzés alapvetően különbözik attól a fajta kötődéstől, amely egy...
Appeared: 2019. 10. 27. 23:11 | Latest comment: 2019. 10. 28. 03:05 | Number of comments: 1
A tökéletes orgazmus kereséséről
"Mipam elmeséli, hogy amikor még a tibeti kolostorban élt, egyszer egy vándor jógi érkezett hozzájuk. A jógi betartotta az indiai élet szabályát, miszerint idős korában az ember elhagyja a családját, és észak felé vándorol, megöregedni és meghalni. Ez is ilyen észak felé vándorló, magányos jógi volt. Adtak neki éjszakára helyet, vacsorát, reggelit, s akkor azt mondta, hogy szeretné meghálálni a lámák vendégszeretetét. Pénze persze nincs, ellenben tud valamit, amit nagyon kevesen tudnak a...
Appeared: 2019. 10. 26. 00:19 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A dolgok megélése és a dolgok megélésének elképzelése közti különbségről II.
Nem szeretek párost játszani: a tenisznek számomra épp az a legvonzóbb jellemzője, hogy alapvetően egyéni sport. Az én pályám az én váram: nem kell senkire ügyelnem, senkivel együttműködnöm; nincsenek ütközések – az ellenféllel való testi kontaktus kimerül a mérkőzés végi kézfogásban. Persze, olykor párost játszani is lehet élvezetes; főként, ha olyan szerencsés helyzetbe kerülök, hogy a társam – történetesen - rokonszenvet ébreszt bennem. Márpedig most ez a helyzet: legalábbis nagyon...
Appeared: 2019. 10. 24. 00:46 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szeretet fogalmáról II.
"Ha az ember intelligens és nem hazudik magának, akkor mindenféle gonosz fölmerül benne. De – hála a jó istennek – nem vagyok katolikus, és nem hiszem, hogy amit a fantáziámban, gondolataimban megteszek, az bárkit is bántana, vagy az rólam rosszat mondana. Tehát, ha jó lennék, akkor rosszra nem is gondolnék. Hát ez hülyeség! Én csak úgy tudok jó lenni, ha elképzelem, mi történne, ha rossz lennék, és akkor nem teszem meg. Azok a pedofilok, akik gyerekeket bántanak, azok soha nem tököltek...
Appeared: 2019. 10. 21. 12:47 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus fogalmáról VI.
Ha fáradt vagyok, vagy különösen feszült, ingerült, és minél gyorsabban és egyszerűbben szeretnék könnyíteni magamon, rendszerint szadista videókhoz fordulok. E célra különösen alkalmas egy – néhány éve a bűnügyi hírekben is gyakran szereplő – magyar stúdió kínálata, ami ráadásul, játszi könnyedséggel elérhető a weben. Persze nem a történetek fordulatossága vagy a dialógusok kidolgozottsága az, ami megfog bennük. A filmek éppenséggel unalmasan egyhangúak – de hát nem is ez a lényeg....
Appeared: 2019. 10. 18. 10:45 | Latest comment: 2019. 10. 18. 19:56 | Number of comments: 3
A domináns-szubmisszív kapcsolatról II.
https://www.youtube.com/watch?v=3XxQXfKdeS4
Appeared: 2019. 10. 13. 00:00 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A bűnről és a természetről
„Az édes mozgások, miket bűnnek neveztek, S amit az ostobák törvénytelennek hisznek - Kedvét a természet épp azokban leli. A ferde hajlam a legkedvesebb neki. Ami számunkra rút, neki felemelő: Horrort sugallva a prédát is adja ő: Csak korbácsold a lányt nyugodtan, sose félve, Hogy elpusztítva őt gaztettet hajtasz végre. Nézzük a villámot, mikor a földre sújt, Véletlenszerűen öl atyát és fiút, Belevág egyaránt templomba, kuplerájba, S a természet örül, mert ő a bűnt kívánja, Őt...
Appeared: 2019. 10. 12. 14:06 | Latest comment: Never | Number of comments: 0