Blog - poraz (3/9)

Blogs » Blog - poraz
Ordering:
Newest BDSM blogs
Most commented blogs in last month
Latest commented BDSM blogs
Pages: 3/9
Az ideológiáról
A történelem első jelentős ideológusa egy – mintegy két és fél ezer évvel ezelőtt élt – görög filozófus volt. E jeles férfiút Gorgiasznak hívták, és rendkívüli szónoki képességei mellett arról is megemlékezik vele kapcsolatban az utókor, hogy tekintélyes vagyonának nagy részét egy önmagát ábrázoló aranyszobor megrendelésére költötte. Gorgiasz fő művében három meghökkentő kijelentés mellett érvel: 1. Semmi sem létezik. 2. Ha létezne is valami, azt akkor sem lehetne megismerni. 3. Még ha...
Appeared: 03. 19. 23:06 | Latest comment: 03. 20. 07:14 | Number of comments: 1
A konszenzualitásról IV.
Sade nem volt híve a konszenzuális szadizmusnak. A márki műveiben szó sincs arról, hogy a hatalmasok és az alávetettek közös megegyezése lenne az alapja az előbbiek kegyetlenkedésének. Éppen ellenkezőleg: mintha ezeknek a szadistáknak kifejezetten fokozná a kéjét az a körülmény, hogy áldozataik akaratát semmibe véve cselekedhetnek. Persze, erősen kétséges, hogy a márki ezeket a fantáziákat meg is valósította volna; viszont bizonyosan rengeteget foglalkozott a kérdés erkölcsi vetületével....
Appeared: 03. 16. 18:51 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Az ember méltóságáról
Manapság alaposan fel kell kötnie a gatyáját annak, aki olyasmit szeretne kitalálni, amivel komolyabb megütközést kelthet másokban, hiszen a modern ember ingerküszöbe e tekintetben elég magasra emelkedett már. Egy amerikai szociálpszichológusnak ez nemrégiben mégis sikerült. Ez a bizonyos Haidt nevű tudós az egyik kutatása során embertársai erkölcsi ítéleteinek természetét vizsgálta, aminek eredményeként arra a leleplező eredményre jutott, hogy ezt is, főképp, az egyén társadalmi helyzete...
Appeared: 03. 15. 22:33 | Latest comment: 03. 16. 23:43 | Number of comments: 5
A konszenzualitásról III.
A jó ember egyik fontos ismérve az, hogy nem okoz szenvedést más, érző lényeknek. Ebben az alapvetésben nagyjából minden vallásos és világi erkölcs megegyezik – még ha, természetesen, számos részletkérdésben vitatkoznak is egymással. Így például, a tekintetben talán nem uralkodik globális konszenzus, hogy - teszem azt - állatokat bántani éppen ugyanakkora vétek-e, mint embereknek szenvedést okozni; vagy, hogy pontosan milyen esetekben engedhető ez meg mégis, mint szükséges rossz – ám a...
Appeared: 03. 14. 14:07 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Szadizmusról, konszenzualitásról és bátorságról
Egy tragikus sorsú francia író, akinek az utókor leginkább szellemes aforizmáiért bizonyult hálásnak, egy ízben ezt a megjegyzést találta tenni: "Élvezni és élvezetet nyújtani, anélkül, hogy akár tenmagadnak, akár bárki másnak bajt okoznál: azt hiszem, ez az egész erkölcstan." Ha az ember jobban belegondol, hajlamos igazat is adni neki: az élvezeteket hajhászó élettel szemben egészen addig nemigen lehet komolyabb aggályokat felhozni, amíg nem társul ehhez mások szenvedése. Ez a körülmény...
Appeared: 03. 12. 00:42 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Még egyszer táncról, kontrollról, dominanciáról és szubmisszivitásról
"A baj az, hogy ha te elhatározod, hogy te senkit nem fogsz dominálni és nem engeded meg, hogy bárki is domináljon téged, akkor bajba kerülsz, mert azok nem fognak megérteni téged, akik nem tudnak mást elképzelni, akik ebben élnek. Amikor te azt mondod a másiknak, hogy légy szíves ne beszélj lefelé hozzám, hanem beszéljünk horizontálisan, akkor a másik nem hiszi el, hogy te horizontálisan akarsz beszélni, mert ha csak domináns-szubmisszív kapcsolat létezik, és te azt mondod a másiknak, hogy...
Appeared: 03. 06. 18:32 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A filozófia és a szadizmus kapcsolatáról
Bármily meglepően is hangzik, mégis igaz: számos ponton találkozik a filozófiatörténet azzal a sajátos emberi hajlammal, amely más lények kínzásában nyer szexuális kielégülést. Nem csupán e hajlam névadójára, Sade márkira gondolhatunk, aki a Természet kegyetlenségének lenyomatát vélte felismerni e furcsa tüneményben. (https://hu.smpixie.com/bdsm-blogok/poraz/56533-a-szadizmus-fogalmarol-viii) Hogy mennyire jogosan tette ezt, az persze vitatható, az azonban aligha, hogy a márki – akiről...
Appeared: 03. 04. 12:27 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
E kor és a régmúlt korok viszonyáról
Ami közel esik hozzánk, az mindig sokkal jelentőségteljesebbnek is tűnik. Ha egy ötforintost közvetlenül az orrunk elé tartunk, nagyobbnak fogjuk látni azt, mint egy hegyet a távolban. Ha az ágy lábába botlunk, a fájdalom, amit átélünk, hatalmasabbnak tetszik, mint mások egész életen át tartó, kilátástalan szenvedése. Vagy kicsit aktuálisabban: amikor arról hallunk, hogy egy távoli földrészen karanténba zárnak teljes városokat, még nem kezdünk el sietve konzerveket vásárolni. De egészen más a...
Appeared: 03. 03. 11:31 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A retorika hasznáról
„SZÓKRATÉSZ: Rendben van. De ha ez mind igaz, miben lássuk, Pólosz, a szónoklás nagy hasznát? Mert hát állításunk szerint mindenekfölött a jogtalan cselekvéstől kell óvakodnunk, különben súlyos kárt okozunk a lelkünknek. Nem így van? PÓLOSZ: De igen. SZÓKRATÉSZ: Ha pedig mégis elkövetünk valami jogtalanságot, akár mi magunk, akár olyan ember, akinek a javát akarjuk, önként kell jelentkezni ott, ahol a lehető leghamarabb igazságot szolgáltatnak, vagyis a bíró előtt, mintha orvoshoz...
Appeared: 03. 01. 16:55 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus fogalmáról VIII.
Valószínűleg mindig is akadtak olyanok, akik élvezetet találtak abban, ha embertársaiknak fájdalmat okozhattak, de a szadizmus kifejezés, amellyel manapság e sajátos hajlamot jelölni szokás, mindössze alig másfél évszázada született meg. Anyja nem volt, csak apja: bizonyos Krafft-Ebing nevű, osztrák pszichiáter. Ő intézte úgy, hogy a nemi eltévelyedés eme formája visszavonhatatlanul összefonódjon egy, az ezerhétszázas évek vége felé alkotó író-filozófus: de Sade márki nevével. E tény...
Appeared: 02. 29. 20:22 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus fogalmáról VII.
Kisiskolásként a délutánokat általában a közeli parkban töltöttem. A környéken lakó, pár tucatnyi hasonló korú sráccal fociztunk vagy hülyéskedtünk naphosszat, s bár különösebben mély barátság nemigen szövődött közöttünk, idővel legalábbis haverokká váltunk. Persze a társaság összetétele folyamatosan változott: némelyek időről-időre elmaradtak, és helyettük azután új arcok jelentek meg. Így hát semmi különös nem volt abban, amikor egy napon egy olyan fiút is a többiek között találtam, akit...
Appeared: 02. 28. 01:00 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Még egyszer az ártó szándékú és a jóindulatú bántalmazás közötti különbségről
"A kegyetlenség a szeretet ellentéte, és traumatikus hatását nemhogy nem csökkenti, hanem egyenesen megerősíti, ha a szeretet jeleként prezentálják." https://www.goodreads.com/quotes/7789478-cruelty-is-the-opposite-of-love-and-its-traumatic-effect
Appeared: 02. 18. 23:30 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Poszttraumás stressz kezelése bdsm életformával
„Mindent inkább, csak ne az igazat! A gyakorlat arra tanít, hogy a lelki betegségek elleni harc egyetlen hatásos fegyvere: saját gyermekkorunk egyedi és egyszeri történetének érzelmi felfedezése. Meg tudunk-e valaha is szabadulni minden illúziónktól? Minden élet telis-tele van illúziókkal, valószínűleg azért, mert a valóság elviselhetetlennek tűnik számunkra. Az igazságot mégsem nélkülözhetjük, hiszen elvesztéséért súlyos betegségekkel kell fizetnünk. Ezért hosszú folyamat során próbáljuk...
Appeared: 02. 13. 18:10 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szenvedélyek és a szabadság viszonyáról
Ha nem akarunk teljesen elveszni abban a mindenfelől és szüntelen áradó információcunamiban, amelyben manapság fulladozunk, égető szükségünk van valami kapaszkodóra. Egy többé-kevésbé megbízható módszerre, amivel legalább hellyel-közel és viszonylag egyszerűen kiszűrhetjük: mi az, amire egyáltalán érdemes odafigyelnünk, és mi az, amit bízvást elengedhetünk a fülünk mellett. Ez ugyan még csak a legelső lépése az információ feldolgozásának, mégis kritikus jelentőséggel bír: ha nem tudjuk...
Appeared: 02. 11. 18:25 | Latest comment: 02. 12. 07:53 | Number of comments: 4
Férfiakról, nőkről, jellemről és hatalomról
Az ember egyik legnagyobb félelme a megtévesztéstől, a becsapottságtól való félelem. A másikhoz való kapcsolódás lehetetlen anélkül, hogy eleinte némi megelőlegezett bizalommal ne ajándékozzuk meg őt – és ebben a mozzanatban elkerülhetetlenül benne rejlik a veszélye annak, hogy a másik visszaél e bizalommal. Hogy érdemtelennek bizonyul erre. Így aztán nagyon is gyakorlati, kézzelfogható jelentősége van a kérdésnek, hogy mennyire megbízható az emberismeretünk. Hiszen minél rövidebb idő...
Appeared: 02. 03. 14:54 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A mindentudás és az ítélkezés viszonyáról
"Kugler, a többszörös elfogatóparanccsal körözött, és egy egész csendőr- és detektívhadsereg elől menekülő sokszoros gyilkos kijelentette, hogy nem kapják el, és nem is kapták el, legalábbis élve nem. Az utolsó, azaz sorrendben kilencedik gyilkos tette az volt, hogy lelőtte a csendőrt, aki el akarta fogni. A csendőrt leterítette ugyan, de ő maga is kapott hét golyót, és a hét közül három halálos volt. Ezzel Kugler megmenekült a földi igazságszolgáltatás elől. Halála olyan gyorsan jött,...
Appeared: 02. 02. 23:17 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Szépségről és szenvedésről, jellemről és szenvedélyről
Pasolini botrányfilmjében, a Saloban van egy jelenet, ami mostanában gyakran eszembe jut. A történet Sade márki regényén alapul: négy, a végletekig megátalkodott kéjenc pár tucat gondosan kiválogatott áldozatával bezárkózik egy kastélyba – hogy azután kegyetlen kínzásokat követően végül végezzenek velük. Ezeknek a sokkoló kínzásoknak részletes és naturalisztikus bemutatása az oka a leginkább annak, hogy a film meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült. De a jelenetben, ami gyakran...
Appeared: 01. 29. 19:28 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Az élvezetek és az erkölcs viszonyáról
"Élvezni és élvezetet nyújtani, anélkül, hogy akár tenmagadnak, akár bárki másnak bajt okoznál: azt hiszem, ez az egész erkölcstan." https://moly.hu/konyvek/nicolas-chamfort-aforizmak
Appeared: 01. 28. 00:42 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Válasz egy kívülállótól
"...amit a közbeszédben eléggé suta módon szadomazochizmusnak neveznek, az nem egyéb, mint a különféle késztetések kisiklása, a rosszul koordinált vágyak szerencsétlen balesete." http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=2452
Appeared: 01. 25. 10:12 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A legvadabb fogság
"Az akkor kívánt kiszolgáltatottság máig rettegő végpontok közt csapong, s bár szabadnak mondtak, legvadabb fogság, mikor rabja a rabtartóért rajong." https://litera.hu/irodalom/elso-kozles/follinus-anna-az-eroszak-termeszetrajza.html
Appeared: 01. 23. 22:40 | Latest comment: Never | Number of comments: 0