Blog - poraz (7/9)

Blogs » Blog - poraz
Ordering:
Newest BDSM blogs
Most commented blogs in last month
Latest commented BDSM blogs
Pages: 7/9
A bundás Vénusz
"- Gyere, hadd kötözzelek meg – folytatja, s pajkosan ugrándozik végig a szobán. – Nagyon szerelmesnek akarlak látni! Lássuk, értek-e még hozzá! S azzal nekilát, hogy összekösse a lábam, a hátamra kötözze a kezem. Végül összefűzi a karomat is, mint bűnözőknél szokás. - Így – szól derűsen buzgólkodva. – Tudsz még moccani? - Nem. - Jól van. Ezután egy erős kötélből hurkot csomózott, a hurkot átvetette a fejemen, lecsúsztatta a csípőmig, aztán szorosra húzta és az oszlophoz kötözött....
Appeared: 2018. 06. 07. 16:13 | Latest comment: 2018. 06. 07. 20:58 | Number of comments: 2
Az emberi szív
"Ami azt illeti, a bürokratikus-iparosodott civilizáció Európában és Észak-Amerikában, új embertípust hozott létre. Nevezhetjük szervezeti embernek csakúgy, mint automatizált embernek, vagy homo consumensnek. Ugyanakkor homo mechanicus is: értve ezen mindenféle elektronikus szerkezetek megszállottját, aki szívből vonzódik mindenhez, ami mechanikus, és idegenkedik mindentől, ami eleven. Igaz, az embert biológiai és fiziológiai tulajdonságai olyan erős szexuális késztetésekkel ruházzák föl,...
Appeared: 2018. 05. 10. 10:05 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Játékosok és játékrontók
"A játék helye és időtartama által is különválik a közönséges élettől. (...) Minden játék játszótéren zajlik le. (...) Időleges világok ezek a „közönséges” világon belül, amelyek egy bizonyos, önmagában befejezett cselekmény színteréül szolgálnak. A játszótéren belül feltétlen és különleges rend uralkodik. Ebben nyilvánul meg a játéknak még egy új, még pozitívebb vonása. Rendet teremt, sőt maga a Rend. A tökéletlen világba és zavaros életbe időleges, elhatárolt tökéletességet visz...
Appeared: 2018. 04. 27. 16:15 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Valami történt
„Emlékszem, majdnem nemi erőszakra is sor került ott: egyszer ebédidőben Virginia csapdába esett, velem meg két idősebb, nagyobb fiúval, akik szintén az iktatóban dolgoztak. Nem akarták Virginiát kiengedni. Túl messzire ment, túl sokat viccelődött és hencegett, és erre nem akarták kiengedni, mint mondták, amíg "nem gondoskodik" mind a hármunkról. Virginia hamar ideges lett. Mindnyájan kényszeredetten fecsegtünk és szellemeskedtünk, mintha nem történne semmi rendkívüli. Az egyik hátulról...
Appeared: 2018. 04. 26. 22:27 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Kéj és szenvedés
„Többször mondtam, hogy a szenvedésnek számomra valami sajátos varázsa van, hogy semmi nem tudja annyira felszítani szenvedélyemet, mint a zsarnokság, kegyetlenség, s mindenekelőtt egy szép nő hűtlensége. Ezt a nőt, a rút esztétikájának e különleges eszményképét, aki Phirné testét Néró lelkével egyesíti, nem tudom bunda nélkül elképzelni. - Értem – vetette közbe Vanda. – A prém a nőnek valami felsőbbséges, uralkodói vonást kölcsönöz. - De nem csupán erről van szó – folytattam. – Tudja,...
Appeared: 2018. 03. 29. 12:07 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Bűn-e kihasználni másokat?
„Valójában ahhoz, hogy megítéljük: egy dolog ténylegesen bűnös-e vagy sem, azt kell megvizsgálnunk, milyen kárt okozhat a természetnek; mivel értelmesen csak azt lehet bűnnek minősíteni, ami valósággal sérti a természet törvényeit. Az kell tehát, hogy a bűnt egységesnek találjuk, hogy a bűnös tett – legyen bármilyen cselekedetről szó – olyan borzadást váltson ki a föld minden népében, hogy az utálat, amit kivált, mindenütt éppoly általánosan rányomja a bélyegét, mint amilyen egységes az...
Appeared: 2018. 03. 25. 10:33 | Latest comment: 2018. 03. 25. 11:25 | Number of comments: 3
A kiskutya
"A kiskutya szeret engem, tetszem neki, esetleg szerelmes is belém, de soha nem kaphat meg, mert nekem nem elég jó, nekem nem kell. Nagyon közeli ismerősömnek, nagyon jó barátomnak tartom. Neki lehet panaszkodni ha megbántottak, ha probléma van a párkapcsolatommal, és ő mindig meghallgat, és mindig azt mondja, amit hallani akarok: ha szidok valakit, igazam van, ha sajnálok valakit, ő is sajnálja, ha boldog vagyok, ő is elmeséli, hogy boldog a párjával, ha éppen tönkrement a párkapcsolatom,...
Appeared: 2018. 03. 24. 19:58 | Latest comment: 2018. 03. 24. 20:31 | Number of comments: 3
A bundás Vénusz
„A szép márványhölgy köhécselt, s vállain még szorosabbra húzta össze a sötét cobolybundát. - Köszönjük a klasszikus kioktatást – válaszoltam. – De azt mégsem tagadhatja, hogy férfi és a nő az önök derűs, napfényes világában csakúgy, mint ami ködös tájainkon, természettől fogva ellenségek, s hogy a szerelem ugyan rövid időre eggyé forraszthatja őket, egy gondolattá, egy érzelemmé, egy akarattá, de csupán azért, hogy aztán csak annál jobban összeveszítse őket. És az, aki nem tudja leigázni...
Appeared: 2018. 03. 23. 08:01 | Latest comment: 2018. 03. 23. 11:54 | Number of comments: 1
Előjáték
http://nemkutya.com/wp-content/uploads/2018/03/107021-elojatek.jpg
Appeared: 2018. 03. 20. 22:14 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szolga és az úr hivatásáról
"Először is azok kényszerülnek társulni, akik egymás nélkül nem tudnak meglenni, pl. a nő és a férfi nemzés céljából (éspedig nem külön elhatározás folytán, hanem úgy, ahogy a többi állat és növény is ösztönszerűen törekszik arra, hogy olyan egyedet hagyjon hátra, aminő ő maga), azután a természet szerinti vezető és az alárendelt elem a biztonság céljából. Akiben megvan az előrelátás képessége, az természetszerűen vezetésre és parancsolásra hivatott; aki pedig csupán a parancsnak testi erővel...
Appeared: 2018. 02. 09. 23:09 | Latest comment: 2018. 02. 10. 14:13 | Number of comments: 1
Éjszakai rettegés
A szemeszter végére teljesen megbékéltem a tanárnővel. Legalábbis beláttam, hogy tulajdonképpen lényegtelenek a fenntartásaim. Mert lehet, hogy én valamivel megváltoztathatatlanabbnak tartom egy ember természetét, mint amennyire ő, vagy némileg mérsékeltebbnek azt a hatást, amivel a szülők formálják gyermekük személyiségét – de hát, végső soron itt csak arányokról van szó. Épeszű ember aligha vitatja, hogy a hozzánk közel állók sokféleképpen alakítanak bennünket – ahogyan azt sem, hogy ez...
Appeared: 2018. 02. 01. 23:49 | Latest comment: 2019. 02. 02. 11:48 | Number of comments: 1
Impotencia
"Miben áll az alak gyönyörűsége, szerzetesek? Például egy nemesúr leánya, vagy egy pap leánya, vagy egy polgár leánya, tizenöt vagy tizenhat éves korú, nem túl magas és nem túl alacsony termetű, nem túl sovány és nem túl kövér, nem túl sötét bőrű és nem túl sápadt, ugyebár, szerzetesek, ebben a korában szépsége és bája teljében van? – Úgy van, urunk. – Szerzetesek, az alak gyönyörűsége abban a boldogságban és örömben áll, amely ennek a szépségnek és bájnak a nyomán támad. És miben...
Appeared: 2018. 01. 08. 15:22 | Latest comment: 2018. 01. 08. 15:49 | Number of comments: 1
Kényszer és önkéntesség
"Úgy veszem észre, McMurphy örül, hogy a beszéd az agyirtásokról megint a Főnénire fordult. Megkérdi Hardingot, mit gondol, mi lehet a Főnéninek a baja. Harding és Scanlon, de a többiek is mindenféle sejtelmekkel előhozakodnak. Tűnődnek azon is, vajon ő-e itt minden bajnak az oka, és Hardingnak az a véleménye, hogy a legtöbbnek. Így vélekednek a többiek is, csak McMurphy nem olyan biztos a dologban. Azt mondja, először ő is így gondolkodott, de most már nem tudja. Ha félre lehetne állítani...
Appeared: 2017. 12. 28. 20:07 | Latest comment: 2017. 12. 28. 21:38 | Number of comments: 1
Bevezetés a pszichoanalízisbe
„Mert hiszen gondos vizsgálatokkal (…) oly egyének csoportjait ismerhettük meg, akiknek „nemi élete” a legfeltűnőbb módon elüt a megszokott átlagos képtől. Ezeknek a „perverz”-eknek az egyik csoportja úgyszólván törölte műsorából a nemek különbségét. Csak a velük azonos neműek képesek felkelteni szexuális vágyukat; a másik nem, kivált ennek nemi szerve egyáltalán nincs rájuk szexuális hatással, szélsőséges esetben az utálat tárgya. (…) Az ilyen embereket homoszexuálisoknak vagy invertáltaknak...
Appeared: 2017. 12. 14. 08:41 | Latest comment: 2017. 12. 14. 09:41 | Number of comments: 1
Én nem
https://www.youtube.com/watch?v=-33gykQRks4
Appeared: 2017. 10. 06. 14:23 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Vágy
Bábel Ábel, bőbélű barátom, többet evett, mint más harminchárom: bekapott egy borjat meg egy tehenet, bekapott egy ökröt és még egy felet, bekapta a házat, kútágasát, kútját, bekapta a gazdát, s minden pereputtyát - borjat, tehenet, ökröt, másfelet, kútágasát, kútját, gazdát, pereputtyát - S egyre sírt, hogy mindez semmi, És éhen hal, ha nem kap enni!
Appeared: 2017. 09. 13. 00:01 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Tizenegyezer vessző
"Egyszer a sebesült, akit Kásának hívtak, átadott Monynak egy levelet, és megkérte, hogy olvassa el. A levélben az állt, hogy Kása neje egy szőrmekereskedővei csalja az urát. – Imádom – mondta a kapitány –, jobban szeretem ezt a nőt, mint magamat, szörnyűségesen szenvedek tőle, hogy a másé, de boldog vagyok, rettenetesen boldog. – Hogyan egyezteti össze ezt a két érzést? – kérdezte Mony. – Ellentmondanak egymásnak. – Bennem összekeverednek – mondta Kása –, számomra nincs kéj fájdalom...
Appeared: 2017. 08. 23. 17:24 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Adalék a morál genealógiájához
Semmi különös nincs a tényben, hogy a bárányok neheztelnek a ragadozó madarakra, ám ez még nem ok arra, hogy haragudjunk rájuk, amiért apró báránykákat rabolnak el. És ha a bárányok egymás közt azt mondogatják, hogy „ezek a ragadozó madarak gonoszak, tehát valaki minél kevésbé ragadozó madár, vagyis minél inkább annak ellentéte, tehát bárány, akkor ugye, mindenképpen jónak kell lennie?” Szóval az eszmény ilyetén felépítése ellen nem emelhetünk szót, még ha a ragadozó madarak kissé gúnyosan...
Appeared: 2017. 08. 06. 16:54 | Latest comment: 2017. 08. 06. 17:15 | Number of comments: 1
A szub
A bolygó, ahova a kis herceg megérkezett, alig volt nagyobb az előzőeknél, és látnivalóból sem akadt sokkal több, mint ezeken. Tulajdonképpen csak egyetlen dolog akadt, ami megragadhatta a jövevény figyelmét: egy nagyobbacska ketrec. Mikor a kis herceg közelebb lépett, és benézett a rácsok közé, egy furcsa teremtményt vett észre belül. Akkora lehetett, mint ő maga, de meglehetősen besorolhatatlannak látszott: volt benne valami kutyaszerű, ugyanakkor határozottan emlékeztetett egy nyúlra is....
Appeared: 2017. 07. 07. 17:20 | Latest comment: 2017. 07. 07. 20:03 | Number of comments: 2
A csúnya királyfi és a szép királykisasszony
Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl, volt egyszer egy király s annak egy leánya, mint égen a ragyogó csillag. A szomszéd ország királyának meg volt egy fia s ez olyan csúnya volt szegény, mint a sötét éjszaka. Meghallotta a hírét a királyfi annak a világhíres szép királykisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe. Felmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt hívatja a király a leányát, jött is a királykisasszony, de amikor meglátta a csúnya...
Appeared: 2017. 06. 12. 17:20 | Latest comment: Never | Number of comments: 0