Blog - poraz (6/9)

Blogs » Blog - poraz
Ordering:
Newest BDSM blogs
Most commented blogs in last month
Latest commented BDSM blogs
Pages: 6/9
A konszenzualitásról
"Előfordul, hogy a fenyegetett, kiszolgáltatott helyzetben lévő túszok, ha egy cseppnyi kedvességet, törődést kapnak támadóiktól, akkor elutasítás helyett empátiával fordulnak feléjük és védeni kezdik őket. Ezt a jelenséget nevezzük Stockholm-szindrómának, mely nem csak bűnözők és áldozataik közt alakulhat ki, de zsarnok apa és bántalmazott családtagok, valamint börtönőrök és rabok között is. Amerikai adatok szerint az áldozatok 27%-a érez a szindrómához hasonló tüneteket fogvatartása alatt....
Appeared: 2019. 04. 21. 16:20 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus fogalmáról III.
"Ámde lehet ütni embereket is. Itt van például egy intelligens, művelt úr és a hölgye, vesszővel üti-veri a tulajdon kislányát, egy hétéves gyermeket - ezt az esetet részletesen feljegyeztem. A papa örül, hogy a vessző görcsös, mert így „jobban sújt” - mondja, és máris sújt az édesgyermekére. Én biztosan tudom, hogy vannak olyan verekedők, akik minden ütéstől egyre inkább felhevülnek egészen a gyönyörig, betű szerint a gyönyörig, és minden következő veréstől mind jobban és jobban, mind...
Appeared: 2019. 04. 05. 23:58 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A szadizmus fogalmáról II.
"Kik verték akkor össze bikacsökkel kicsavarodott kezű, magasban himbálódzó testemet? Az ember először hajlamos elfogadni azt az álláspontot, hogy csupán eldurvult kispolgárok, alárendelt vallatóhivatalnokok voltak. Ezt a szemléletet azonban sürgősen fel kell adnunk, ha a Gonosznak egy, a banálisnál mélyebb megközelítésére törekszünk. Szadistákról lenne szó? Szilárd meggyőződésem,hogy szigorúan vett szexuálpatológiai értelemben ezek az emberek nem voltak szadisták, mint ahogy azt sem hiszem,...
Appeared: 2019. 03. 28. 18:32 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Szeretet és engedelmesség
"Mert a szeretet természeténél fogva készséges és engedelmes az iránt, akit szeret." Luther Márton
Appeared: 2019. 03. 11. 23:29 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A filozófus
A következő bolygó a filozófusé volt. Azt mindenesetre azonnal megállapította a kis herceg, hogy rendmániában biztosan nem szenved a gazdája: olyan kusza összevisszaságot, mint amilyenbe most pottyant, még sehol nem tapasztalt. A legkülönfélébb tárgyak hevertek szanaszét a bolygón, úgyhogy a kis hercegnek eleve problémát okozott a landolás: alig talált egy talpalatnyi üres helyet, ahova biztonsággal leereszkedhetett. Végül egy aranyozott nyelű fésű, és egy megrepedt ülőkéjű mérleghinta...
Appeared: 2019. 02. 03. 12:19 | Latest comment: 2019. 02. 04. 10:26 | Number of comments: 7
Gyűlölet
„Tizenegy óra felé járt az idő: az irattári osztályon, ahol Winston dolgozott, kihordták a székeket a szobákból, és a hall közepén rakták sorba, szemben a nagy teleképpel. A Két Perc Gyűlöletre készülődtek. Winston éppen leült a középső sorok egyikében, amikor egyszerre csak két ember lépett be a terembe, akiket látásból ismert, de még sohasem beszélt velük. Egyik egy lány volt, akivel gyakran találkozott a folyosókon. A nevét nem tudta, de tudta, hogy az irodalmi osztályon dolgozik....
Appeared: 2019. 01. 07. 19:24 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Gyönyör és fájdalom
„Valamennyi élőlény, mihelyt megszületett, a gyönyörre törekszik, és annak, mint legfőbb jónak örül; a fájdalmat, mint legfőbb rosszat megveti, és amennyire csak képes rá, távol tartja magától. Mindezt még romlatlanul, a sértetlen és ép természet ítélete alapján teszi. Ennél fogva Epikurosz cáfolja, hogy szükség volna észérvekre annak igazolásához, hogy miért kívánatos a gyönyör, és miért kell kerülni a fájdalmat. (...) Vajon a gyönyörön és a fájdalmon kívül mit fog fel, vagy miről ítél a...
Appeared: 2019. 01. 05. 00:00 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A vágyakról
"A természetes vágyak kielégítésében ritkán szoktak az emberek hibázni s rendesen csak egy irányban, ti. a túlzásban (ha ugyanis valaki összevissza eszik és iszik mindaddig, amíg megcsömörlik, ez a természetes mértéknek a mennyiségben való túllépését jelenti; mert a természetes vágy csupán a szükséglet kielégítésére irányul; ezért az ilyen emberről azt mondjuk, hogy neki a hasa a mindene, s ezzel azt akarjuk mondani, hogy a kelleténél jobban tömi a hasát: ilyen csak a nagyon is...
Appeared: 2018. 12. 13. 09:14 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A dom
A következő bolygó valamivel nagyobb volt az előzőnél. Egyetlen lakója rendkívül elfoglaltnak látszott: egy hatalmas polc előtt állt, és a polcon lévő eszközöket tisztítgatta. Annyira elmerült a munkájában, hogy észre sem vette a jövevényt. „Ez is olyasforma lehet, mint az üzletember” – gondolta a kis herceg, és közelebb lépett, hogy szemügyre vehesse, voltaképpen miféle dolgok is vannak azon a polcon. De mikor felismerte ezeket, visszahőkölt. Csupa baljóslatú tárgy hevert ott: láncok,...
Appeared: 2018. 12. 11. 09:23 | Latest comment: 2018. 12. 11. 16:43 | Number of comments: 1
A szadizmus fogalmáról
"A kompenzációs erőszakkal közeli rokonságban áll az a törekvés, hogy teljesen és föltétlen uralmunk alá hajtsunk egy másik élőlényt, legyen az akár állat, akár ember. Ez a törekvés a szadizmus lényege. Mint arra a Menekülés a szabadság elől című könyvemben már rámutattam, a szadista számára elsősorban nem az a fontos, hogy fájdalmat okozzon másoknak. A szadizmus valamennyi különféle formája, amelyet módunkban áll megfigyelni, mind ugyanabban a lényegi késztetésben gyökereznek, nevezetesen,...
Appeared: 2018. 12. 03. 11:19 | Latest comment: 2018. 12. 04. 18:17 | Number of comments: 5
Jelentéktelenség
Korán érkeztem, van még vagy tíz percem az óra kezdetéig. Köszönök a tanárnak, aki kinyitja nekem a terem ajtaját, beülök hát, és olvasni kezdek. Kisvártatva megérkezik egy másik érdeklődő is: történetesen egy lány, aki ráadásul van annyira feltűnő jelenség, hogy megakadt rajta már néhányszor a szemem. Benéz a félig nyitott ajtón, de nem vesz észre engem. Az üres székek látványa szemlátomást összezavarja némiképp; legalábbis megijeszti kicsit a lehetőség, hogy hiába jött. Hallom, ahogy a...
Appeared: 2018. 11. 28. 23:53 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Társasjáték
A játék megköveteli, hogy két csapatra bontsuk négyfős társaságunk. Mindkettő vegyes lesz: az én társam egy kedves, halk szavú lány; nem különösebben feltűnő jelenség. Az igazat megvallva, eddig nekem sem tűnt fel különösebben: a kötelező, udvariaskodó kérdéseken kívül nem is igen váltottam szót vele. Együtt nézünk szembe tehát ellenfeleinkkel: egy fiatal sráccal és a barátnőjével. Maga a játék egyszerűségében is tanulságos és szórakoztató. Bizonyos fogalmakra kell a csapattársadat...
Appeared: 2018. 11. 10. 00:54 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Epiktétosz
Minden habitust és képességet a nekik megfelelő tevékenységek erősítenek és növelnek: a járás képességét a járás tevékenysége, a futásét a futás. Ha az olvasásban akarsz jártas lenni, olvass! Ha az írásban, írj! (...) Így van ez a lélek dolgaival is. (...) Ha átadod magad a valaki iránt fellobbanó érzéki vágyadnak, ne gondold, hogy egyszeri elgyöngülésről van szó csupán, hanem arról, hogy fegyelmezetlenségedet növeled. Lehetetlenség ugyanis, hogy a megfelelő tettek hatására ne alakuljanak ki...
Appeared: 2018. 10. 26. 00:43 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Düh
A lány, akinek a napokban valami apróbb szívességet tettem, igazán hálás nekem emiatt. Megköszöni, és biztosít róla, hogy én is számíthatok rá hasonló helyzetben. Áll a rendelkezésemre, ha szükségem lenne a segítségére. Lemondóan nézek rá, miközben arra gondolok, hogy nagyon is szükségem lenne a segítségre, és ráadásul könnyedén segíthetne is nekem, de hát, valószínűleg, mégiscsak hiába kérném meg arra, hogy térdepeltessen egyszer sarokba. Pedig neki – határozottan így gondolom – a...
Appeared: 2018. 10. 18. 09:43 | Latest comment: 2018. 10. 18. 12:17 | Number of comments: 2
Saroklakó
Vesztergom Andrea: Saroklakó Azt mondják rám mind a nagyok, Éktelenül komisz vagyok. Rossz, akár az égedelem, Sarok-lakó lett a nevem. Mikor reggel felébredek, Kiöntöm a csokis tejet. Anya már a fejét fogja; "Nyomás gyorsan a sarokba". Ha az ebéd finom falat, Megkínálom én a falat. Apa mérges, halkan mondja; "Indíts tüstént a sarokba". Délután a játszótéren Megdobálom kistestvérem. Nagymama a kezem fogja; "Megyünk haza, a sarokba". A papagájt kiengedem,...
Appeared: 2018. 10. 17. 13:40 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Filozófia a budoárban
„A kegyetlenségből származó örömök a harmadik osztály, amelynek elemzését magunk elé tűztük. Ezek a gyönyörök manapság igencsak elterjedtek az emberek között, és íme, milyen érveket szokás fölhozni igazolásukra. Valamennyien érzelmi megrázkódtatásra vágyunk, mondják, ez minden kéjvágyó ember célja, és ezt a célt a leghatásosabb eszközökkel akarjuk elérni. Ebből kiindulva nem arra törekszünk, hogy megtudjuk, vajon eljárásunk elnyerte-e a vágyainkat kiszolgáló tárgy tetszését vagy sem, hanem...
Appeared: 2018. 08. 09. 19:09 | Latest comment: 2018. 08. 09. 20:10 | Number of comments: 1
Justine, avagy az erény meghurcoltatása
„- Ó, jaj, uram – feleltem -, szegény árva vagyok, alig tizennégy éves, de a nélkülözés minden keserűségét megízleltem. És elbeszéltem, milyen csapásokkal sújtott a sors (…) Figyelmesen végighallgatott, majd megkérdezte, megőriztem-e a tisztességemet. - Nem volnék ilyen nyomorúságos és keserves helyzetben, uram – feleltem -, ha hajlandó lettem volna feladni. - Ne de gyermekem – mondta erre -, mi jogon várja el egy gazdagtól, hogy könnyítsen helyzetén, ha egyszer nem hajlandó...
Appeared: 2018. 08. 01. 19:08 | Latest comment: 2018. 08. 02. 08:09 | Number of comments: 2
Utas és holdvilág
"Mikor leértek, Mihály elment a főpostára; ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme, a férfi-szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szólt: Kedves Mihály, jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután "elcsábítottad és...
Appeared: 2018. 07. 24. 15:47 | Latest comment: 2018. 07. 24. 18:06 | Number of comments: 1
Közönséges és égi Erósz
„Szerintem helytelenül tűzték ki feladatunkul, Phaidrosz, hogy csak magasztaljuk Erószt. Szép volna ez, ha csak egyetlen Erósz volna. De nemcsak egy van. (...) Hogyisne volna két istennő? Az egyik, az ősibb, Uranosz anyanemszülte leánya, akit mi "az éginek" tisztelünk; a másik Zeusz és Dioné leánya, akit "közönségesnek" hívunk. Azt az Erószt is, aki ez utóbbinak a fullajtárja, "közönségesnek" nevezzük, a másik Erószt pedig "éginek". Dicsőíteni minden istent kell. De hadd mondjam el, melyiknek...
Appeared: 2018. 07. 08. 18:54 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Utas és holdvilág
„Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész-hajlandóság messzemenően hiányzik, legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rám adták a nagyapa vörös mellényét, hogy VI. Sándor pápa legyek egy folytatásos Borgia-drámában. Később megtanultam ezt is; de sosem tudtam olyan szép barokk szövegeket rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a...
Appeared: 2018. 07. 05. 07:38 | Latest comment: Never | Number of comments: 0