Blog - Crudelis

Blogs » Blog - Crudelis
Ordering:
Newest BDSM blogs
Most commented blogs in last month
Latest commented BDSM blogs
Pages: 1/2
Stúdió-történések X)
Kedves Kollégák... hitemre mondom, nem reklámozni szeretném magam, de több havi hirdetés után megtört a jég és felkereste vidéki birtokom egy pár, hogy igénybe vegye az általam felajánlott Stúdiót. Rengeteget levelezek a témában és félreértés ne essék szívesen teszem, de ők voltak az elsők, akik meg is jelentek. Úgy értem fizikailag. Ennek kapcsán úgy éreztem érdemes lenne megosztanom a történteket mindazokkal akik keresik az online izgalmakat, illetve a tudásra oly mindig szomjas...
Appeared: 2019. 09. 03. 15:21 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Inkvizítor
Az alábbi események abban az időben történtek, amikor a Spártai Férfi még Bakonybélben kereste a megnyugvást a bencés barátoknál, noha ő maga mélyen megvetette a római katolikusokat, hiszen unitárius volt, ám olyan szűkszavúan és hittel lángoló arccal járt-kelt a kolostorban, hogy titkára senki sem jött rá egész ottléte alatt. Munkája egyszerű inkvizíciós vallatásból állott, mely munka alapvetően nem tartozott a helyi bencések feladatai közé, ám a fővárosból érkezett fiatal succubus ügyét...
Appeared: 2019. 01. 14. 18:14 | Latest comment: 2019. 01. 14. 20:48 | Number of comments: 1
Év végi zárás - BDSM Jóga Tréning
December elején beszélgettem régi kebelbarátommal és volt patrónusommal Dr Szecsődyvel, aki miután elmeséltem neki, mennyire irigylem a Pixie érdekes eseményeit szervező kollégákat, azzal az ötlettel lepett meg, hogy hirdessek meg eseményként egy BDSM Jóga Tréninget, mivel az elmúlt években már bizonyítottam hozzáértésem és rátermettségem, mint jógaoktató, és ha ezt kellő szakmai felkészültséggel kiegészítem BDSM momentumokkal, akkor minden bizonnyal egy olyan hiányt pótolok a hazai...
Appeared: 2018. 12. 24. 01:28 | Latest comment: 2018. 12. 24. 12:19 | Number of comments: 7
Vadnyugat
Kesző József barátom (akit nevezhetnénk Jozef K.-nak is) közölte velem a minap, hogy egy általa lefolytatott, úgynevezett exkluzív felmérés szerint, a szubmisszív leányok területi eloszlását tekintve Zala megye a sor végén kullog... amit én, némiképp meg tudok erősíteni, ám tudva, hogy Kesző nem egy brit tudós, a felmérés hitelességét illetően vannak kétségeim. Ám mint az kiderült Kesző e megállapítást bevezetőnek szánta az alább leírt történet elé, mintegy üdítő kivételként a fenti tények...
Appeared: 2018. 12. 19. 19:56 | Latest comment: 2019. 01. 22. 09:31 | Number of comments: 16
Pragmatika
A Budai Ember már hajnalban elővette a feszes csizmáját, gondosan átkente a faggyús krémmel, majd miután magára vette a kanavászból készült fekete lovaglónadrágját, puha ronggyal átdörzsölte, kifényesítette a csizmát. Egy vastag, zöld pamutból készült atlétát húzott magára, amely hűvös feszességgel szorította a mellkasát, majd a tükörhöz lépett, és halkan felsóhajtott. Hiúság... nem tehetek róla, meg kell adni a módját. Nyilvánvaló, hogy a Budai ember várt valakit. Előző nap kora...
Appeared: 2018. 12. 04. 22:53 | Latest comment: 2018. 12. 05. 14:14 | Number of comments: 2
A megvető levelezés műfaja
Megváltoztattam adatlapomon a bemutatkozásom. Mielőtt indokolatlanul elhelyezett marketingfogásnak titulálná bárki, gyorsan megmagyarázom, hogy a blog igazi témája az adatlapváltoztatás előzménye, ami pedig kifejezetten tanulságos, sőt - meg merem kockáztatni - meglepő és mulatságos. Minden ember (majdnem minden ember) életében vagy egy-két pillanat, amikor egy szinttel feljebb lép. Van amikor az ugrás mértéke csekély, olykor sorsfordító, de ezek a leveluppok, nagy büszkeséggel töltik el a...
Appeared: 2018. 11. 29. 00:46 | Latest comment: 2018. 11. 29. 12:41 | Number of comments: 10
Hajnali válasz
Van úgy, hogy a nap észrevétlenül indul, és arra ébred az ember, hogy már csütörtök van. Ez a csütörtök azonban nagyon határozottan, vagy amiképpen a költő mondaná, egy vastag tollvonással indult, oly módon, hogy hajnalban hatalmas szél kerekedett és egy villám belecsapott a római katolikus templom tornyába, mely fáklyaként lobogott néhány percig, míg a leszakadó eső el nem oltotta a tátongó lángokat. - Ez csak figyelmeztetés a mélyen vallásosak számára - szólt cinikusan a Spártai Férfi,...
Appeared: 2014. 12. 26. 00:30 | Latest comment: 2015. 02. 07. 04:45 | Number of comments: 5
A szélfútta levél
A Spártai Férfi kora hajnal óta állt az ablak előtt, kissé félrehajtva az ódon csipkefüggönyt, mintha csak leskelődne, pedig tevékenysége korántsem volt könnyed szórakozás, mivel a ködöt figyelte. Meggyőződése volt, hogy a köd, ma elnyeli a várost. A gonosz, szürke pára oly lassan, oly észrevétlenül közeledett, hogy hétköznapi ember nem is értette miként került ide. Mikor észrevette, hogy valaki figyeli, akkor megállt, s mikor avatatlan szem számára láthatatlannak gondolta magát előrekúszott...
Appeared: 2014. 12. 12. 21:30 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Pixie party
Sajnos nem tudok érdemben nyilatkozni a tegnapi partyról, talán nem is tisztem, mivel nem vagyok partyszakértő. Ottlétemre rányomta bélyegét egy olyan szörnyű esemény melynek nyomát - hacsak a közösség nem áll egy emberként mellém - életem végéig viselni fogom. Egy hirtelen - s mint utólag kiderült, ostoba - ötlettől vezérelve tegnap magammal vittem a Korbácsomat. Saját készítésű, veretes darab, sötétre lakkozott keményfa nyéllel, szívós nyolcágú bőrrel hajazva, rézkarikával. Az a fajta,...
Appeared: 2014. 12. 07. 11:02 | Latest comment: 2014. 12. 09. 23:34 | Number of comments: 57
Caritas
Megkérnék egy józan ítélőképességű, szorgalmas és tisztelettudó - a feminizmus otromba eszméitől kellően undorodó - hölgyet, hogy a Pixie bulira jelentkezettek sorát szedje két csoportra nemek szerint. A nőneműek publikus adatait ezután rendezze egy excel táblába. Külön hálás lennék, ha lenne néhány képlet, melyekkel játszi könnyedséggel tudnám a táblában szereplő vendégeket rendezni akár életkor, akár testsúly, vagy az adatlap alján szereplő "Izgat" rovat megfelelő kulcsszavai alapján. Egy...
Appeared: 2014. 12. 03. 00:24 | Latest comment: 2014. 12. 05. 04:36 | Number of comments: 13
El Camino, első rész, fogalmak.
Avagy digitális nők a szubmisszív lét kapujában. Fogalmak. Előszó ------- Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani Silknek, aki - noha nem tudott róla - akaratlanul is inspirált e téma kifejtésére, hiszen eredetileg a "Megfelelési kényszer vs. szubmisszió" című blogbejegyzéséhez szántam hozzászólásként, ám oly hosszúra sikeredett, hogy végül úgy döntöttem sajtó alá rendezem és megjelentetem önálló bejegyzésként. Noha nem vagyok elismert szaktekintélye e kényes témának, - és itt meg...
Appeared: 2014. 07. 08. 19:00 | Latest comment: 2014. 07. 09. 17:13 | Number of comments: 6
Egy rövid mondat a csókról
Mivel a telefon oly szomorúan csengett, a Spártai Férfi felvette a kagylót és kedvesen a füléhez emelte, majd gyanakodva belehallgatott. - Állő? - szólt a fekete lyukba óvatosan, fanyar francia akcentussal, így tévesztvén meg a telefonbetyárokat. - Én vagyok - suttogott egy elhaló és bűntudatos Női Hang. - Értem, és őszintén örülök - válaszolt még mindig igen óvatosan a Spártai, hiszen fogalma sem volt róla ki a Női Hang. - Ma elhagyom Önt - szólt sírásra biggyedt árnyalattal amaz. - Ezt...
Appeared: 2014. 07. 06. 15:35 | Latest comment: 2015. 02. 06. 16:56 | Number of comments: 3
Falusi történet
A telefon csörren, mintha gyermek zokogna egy elhagyott kútban, felkapom hát, hogy ne halljam a kín szörnyű hangját, de a telefon néma... tehát a szekrényben sír valaki. Ekkor azonban suttogni kezd a telefon, s te halk, recsegő hangon hívsz, induljak azonnal, szükséged van rám. Most. Ugyan mit tehetnék, kilépek az udvarra, hol hóförgeteg dúl üvöltve, s lovak híján a könnyű szán, mint a távolság csontváza didereg magányosan. Kishúgom lép elő a sötét szobából, együtt érzőn villan meg vékony...
Appeared: 2014. 06. 29. 18:45 | Latest comment: 2014. 06. 29. 22:18 | Number of comments: 1
Okéánosz leánya
A Budai Ember egy borongósan szélfútta tavaszi napon, elbocsátotta magától a Vak Leányt, mert lelke legmélyén úgy érezte a leány többre hivatott egy magafajta vén bohémnél, ki vak szerelme mellett csupán a pénztelenség hideg leheletét képes ajándékul adni. A leány eltűnt a Tabán szomorkás emlékezetében, sőt azt is mondják átköltözött Pestre, ami önmagában nem vall ugyan jó ízlésre, de ismerősei a mérhetetlen bánattal magyarázták ballépését. A Budai Ember néhány napig a szabadság...
Appeared: 2014. 05. 25. 12:30 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Szégyen IV.
Szörnyű az ébredés annak, ki azt álmodja, hogy ébren van. A vélt valóság szertefoszlik, s kezdetét veszi a rémálom. Így ébredt másnap Sárika. Másnap... vagy harmadnap? Esetleg egy hét múlva? Ki tudná ezt megmondani... a napok összefolytak, noha a kisasszony minden este hazament és valóságot álmodó dobozból, vagy álmok nélküli mély veremből ébredt reggel, hogy a teraszon elfogyasztott feketekávé után elrohanjon a Mesterhez, ki minden áldott reggel megkérdezte ugyanazt, és Sárika vagy hebegett...
Appeared: 2014. 05. 16. 21:40 | Latest comment: 2014. 05. 17. 00:23 | Number of comments: 3
A Jó Pásztor
Amit most szerényen közreadok, az egy parabola, vagy mondhatnók, e hónap mesternovellája. Olyasmi, ami mély és örök érvényű tanulságot rejt, s amíg olvasod azt hiszed értelmezheted, de ha valaki megkérdezi mi a tanulsága e pár sornak, nem tudod elmondani... Álljon itt hát mézédes falatként a műértő és ínyenc közönség szórakoztatására, s igaz okulásául a tudásra oly mindig szomjas tanulóifjúságnak. Egy napon az Ártatlan Leány odatérdelt a Spártai Férfi elé, megérintette annak térdét, s...
Appeared: 2014. 01. 18. 15:40 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
A Szörnyeteg felfal
A Spártai Férfi ismét vonatra szállt, méretes ébenfa bőröndjét maga mellé fektette az üres kupéban, és aggódva tekintett ki az ablakon, összeszorított ajkakkal bámulva a hideg párába burkolt tájat. Aggodalmának oka éppen önnön maga volt, mert érezte, hogy az idő, amit a mai napra szánhat nem lesz elegendő. Azonban a Spártaihoz hasonló férfiak nem merülhetnek el hosszú ideig kínjaik mocsarában, így hátradőlt a kopott bőrülésen és átadta magát az eljövendő órákat felidéző álmainak. Mivel...
Appeared: 2014. 01. 15. 13:54 | Latest comment: 2015. 02. 06. 17:25 | Number of comments: 5
Aranyember official trailer
Kedves Kollégák! Az az ötletem támadt, hogy itt jelen lévő szerény irodalmi munkásságomat interaktívabbá téve, felteszem ide trailer-ként azon gondolatcsíráimat, melyeket kibontásra érettnek találok, azonban várom a biztatást, de leginkább az esetleges ötleteket, amelyek hossza nem lehet több egy mondatnál. Öntelt és hiú ember lévén a kritikát nem bírom... Most pedig a beharangozó: Golstetter Sándor, férj, családapa, közalkalmazott. Az negyvenkilencedik héten a lottérián megnyeri annak...
Appeared: 2014. 01. 13. 09:28 | Latest comment: 2014. 01. 13. 13:20 | Number of comments: 20
A Kegyetlen Szörnyeteg immár színpadon
A Spártai Férfi, régimódi ember lévén, az újsághirdetést részesítette előnyben, mert bár tudta, hogy az idő nem neki dolgozik, s a múlt, a ködbe vesző napok boldogsága immár nem tér vissza többé, a szíve mélyén mégis érezte, hogy vannak a világban olyan lányok, akik ha fiatalabbak is nála - s erről ök maguk sem tudnak - hasonlóképpen vélekednek a világ nagy dolgairól, s eképpen ókor újsághirdetést is olvasnak az online kínálatot félreseperve. Mivel a Spártai Férfi ritkán tévedett, alig két...
Appeared: 2014. 01. 12. 22:12 | Latest comment: Never | Number of comments: 0
Szégyen III.
Mire hajnalodott, Sárika felkelt, hálóingben kilopózott az udvarra, hogy kinyissa a spalettákat, majd felrakott egy kis vizet, hogy megfőzze a reggeli kávét, melynek élvezetét el nem mulasztotta volna soha. Sárika gyakran álmodozott arról, hogy a Papával kávézik a teraszon, a Papa fogja a kezét, és csak mosolyognak és szürcsölik a kávét, a Papa sodor magának egy cigarettát, és Sárika meggyújthatja a gyufát. A Papa mindig ezt ígérte, de mire a kislányból kisasszony lett, a Papa elment, mert...
Appeared: 2013. 12. 10. 16:30 | Latest comment: 2013. 12. 10. 19:44 | Number of comments: 1